KARTA USŁUGI
Zakład Usług Komunalnych HADLUX Sp. z o. o. w Sobótce

FORMULARZ UNIWERSALNY

Podstawa prawna:
I. WYMAGANE DOKUMENTY:

II. OPŁATY:

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY: